AMERICAN OUTLET SHOP
SK TAXI
AMERICAN OUTLET SHOP
   Katalóg » Obchodné podmienky Môj účet | Obsah košíku | Pokladňa   
Kategórie
Pánske oblečenie->
Dámske oblečenie->
Detské oblečenie->
Doplnky->
Novinky
viacej
tričko GUESS, veľkosť : S 829895711002
tričko GUESS, veľkosť : S 829895711002
33,00  EUR / 994.2 SK
16,00  EUR / 482 SK
Informácie
Top produkty
Obchodné podmienky
Reklamácie
Kontakt
Americanoutlet Sk
na Facebooku

Obchodné podmienky Obchodné podmienky
 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 2. Kupujúci realizáciou objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené výslovne niečo iné. Ak nie je medzi účastníkmi dohodnutá trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, predávajúci dodá tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (prostredníctvom elektronickej pošty).

 3. PREDMET ZMLUVY

 4. Predmetom zmluvy sú len položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojím odberateľom dodávať: - tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru

 5. OBJEDNANIE TOVARU, UZATVORENIE ZMLUVY

 6. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov pri registrácii. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním tovaru.

 7. PLATOBNÉ PODMIENKY

 8. Ponukové ceny uvedené na WWW stránkách sú platné v okamžiku objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Zaslanie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

  Spôsoby úhrady tovaru :
      - Tovar je možne zaplatiť prevodom na účet

  Pri objednávke tovaru v hodnote nad 70 € prostredníctvom nášho e-shopu bude poštovné a balné v rámci Slovenska ZDARMA! Pri objednávke tovaru v hodnote do 70 € prostredníctvom nášho e-shopu bude poštovné a balné v rámci Slovenska spoplatnené sumou 3 €.

 9. DODACIA DOBA

 10. Dodacia doba začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 1- 3 dní. K expedičnej dobe treba ešte pripočítať čas (1-2 dni) potrebný na doručenie zásielky na adresu zákazníka. Dodacia doba bude primerane predĺžená, ak by zdržanie bolo zapríčinené okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

  Tovar je bežne na sklade. Niektorí výrobcovia ale neoznámia včas výpadok výroby či zdržanie dodávok. V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade alebo ho nebude možné dodať zákazníkovi do 7 dní, predávajúci mu oznámi predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.

 11. ZÁRUKA A SERVIS

 12. Záručná doba začína plynúť odo dňa predaja tovaru kupujúcemu. Dodávaný tovar má záruku 24 mesiacov. Vzniknuté závady na tovare je možné reklamovať počas celej záručnej doby. Záruka pri vybavovaní reklamácie sa nevzťahuje na závady vzniknuté mechanickým poškodením, neodborným používaním, či zásahom tretími osobami.

  V prípade, že kupujúci pri preberaní tovaru nájde závady spôsobené dopravou (kupujúci je povinný tovar riadne prebrať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad ich neodkladne oznámiť dopravcovi - spísať reklamačný protokol.), musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne a doporučene, bez zbytočného odkladu , najneskôr však do 3 dní odo dňa prebrania tovaru. Dodávateľ nie je zodpovedný za poškodenie tovaru zapríčineného dopravou.

  Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vecí spôsobené ich bežným používaním. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa jeho obdržania.

 13. STORNO OBJEDNÁVKY

 14. Kupujúcí môže svoju objednávku stornovať najneskôr do 2 hodín od uskutočnenia objednávky e-mailom na adresu outlet@americanoutlet.sk, v Predmete emailu musí byť uvedené slovo STORNO. Pokiaľ kupujúci už za objednaný tovar zaplatil a objednávku v čase 2 hodín riadne stornoval, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená - odoslaná do 3 pracovných dní späť bezhotovostným prevodom (podľa priania zákazníka). Pokiaľ kupujúcí stornuje objednávku neskôr, ako v hore uvedenej lehote 2 hodín, bude predávajúci akceptovať takéto storno iba po dohode s kupujúcim a k akceptácii se predom nezaväzuje !!!

 15. SÚKROMIE

 16. Firma AMERICAN OUTLET ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.americanoutlet.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu www.americanoutlet.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

 17. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 18. Tieto obchodné podmienky platia odo dňa odoslania elektronickej objednávky a aj vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné.

Pokračovať

Košík
viacej
1 x retiazka Guess, 748838819615
15,00  EUR / 451.9 SK
Rýchle hľadanie


Použite kľúčové slová pre nájdenie tovaru ktoré hladáte.
Rozšírené hľadanie
Akcie/zľavy
viacej
tričko Tommy Hilfiger, veľkosť : XS 881301063884
tričko Tommy Hilfiger, veľkosť : XS 881301063884
20,00  EUR / 602.5 SK
17,00  EUR / 512.1 SK
 

Ceny sú uvádzané s DPH.

Copyright © 2009 AMERICAN OUTLET    Created by SLOVAKIA WebDesign